Laboratuvar Güvenligi Merkezi

Laboratuvar Güvenligi

Solunumu Tehlikeli Madde

Laboratuvar Güvenligi Malzemeleri ve Ekipmanları
Az Tehlikeli Madde
Laboratuvar Güvenligi | Laboratuvar İlk Yardım Ürünleri | Laboratuvarda Yangın ve Yanık Laboratuvar İş Güvenligi | Kimyasal Absorbanlar | Güvenlik Dolapları | MSDS OnLine | Laboratuvar Uyarıları ve İkaz Levhaları

Önemli ve Faydalı
Laboratuvar Kuralları

Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli mekanlar sayılır. Bu yerlerde çalışanların, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri gerekir.


Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır

Bu sebeple laboratuvarda çalışan kişilerin laboratuvar sorumluları tarafından yapılacak uyarılara uyuması gerekmektedir

Laboratuvarda sigara içilmemelidir.

Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanları bu amaçla kullanılmamalıdır.

Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır.

Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalıdır.

Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir.

Laboratuarda bulunan hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır.

Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır.

Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır.

Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır.

Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır.

Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin ağzında kalan son damlaların da şişenin kendi kapağı ile silinmesi en uygun şekildir

Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır. Yüze sıçrayabilir.

Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalışılmalıdır.

Civa herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz kükürt serpilmeli ve bu yolla sülfür haline getirilerek zararsız hale sokulmalıdır.

Hava kabinleri ya da çeker ocak olarak bilinen havalandırmalı kabinler, kimyasal ya da mikrobiyolojik analizlerin güvenli bir şekilde, kullanıcıya ve çevreye zarar vermeden yapılmasına olanak tanırlar.

Bu kabinler kullanım amacına ve laboratuvar imkanlarına göre çok çeşitli şekillerde dizayn edilebilirler.Termometre kırıklarının civalı kısımları ya da civa artıkları asla çöpe ya da lavaboya atılmamalı, toprağa gömülmelidir

Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır.

Desikatör taşınırken mutlaka kapak ve ana kısım birlikte tutulmalıdır. Desikatör kapakları ara sıra vazelin ile yağlanmalıdır

Asit, baz gibi aşındırıcı-yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hallerde derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

Desikatörler Maddeleri nemden korumak için kullanılırlar. Nem tutmak için içlerine susuz CaCl2 gibi maddeler konur. Bazılarının kapağında içindeki havayı boşaltmak için musluklu bir cam boru bulunur. Bunlara vakum desikatörü denir

Laboratuvarda çalıştığınız alanı her zaman temiz tutunuz.Laboratuvar çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve cam malzemeler mutlaka temiz bırakılmalıdır.

Laboratuvar ortamına numune/kimyasal madde dökülmesi durumunda temizlenmeli ve gerekirse laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.

Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, Laboratuvar Yönetimi’nce tanımlanan kurallar doğrultusunda uzaklaştırılmalıdır. Laboratuvar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük kullanılması zorunludur. Çözeltiler ihtiyaca uygun miktarlarda hazırlanmalıdır.

Asidin üzerine kesinlikle su ilave edilmemeli, asit suya azar azar karıştırılarak ilave edilmelidir. Çözelti için kullanılacak kimyasal maddeler, stok kabından gerekli miktarda alınmalı ve artan kimyasal madde stok kabına tekrar geri konulmamalıdır. Stok şişesine pipet daldırılmamalıdır. Pipet kullanırken mutlaka puar kullanılmalıdır. Kesinlikle ağız ile kimyasal madde çekilmemelidir.

Laboratuvar yönetimi tarafından alınan her türlü kimyasal madde “kimyasal madde saklama odası”nda stoklanmalıdır. Araştırma/uygulama projelerine ait kimyasal maddelerin bu durumları üzerlerindeki etikette ve envanterde belirtilmelidir. Kimyasal maddeler alfabetik olarak raflarda sıralanmalıdır ve kullanıldıktan sonra yerlerine geri konulmalıdır.

Laboratuvarda oluşan atıklar, kimyasal özelliklerine göre sınıflandırımalı ve daha sonra uzaklaştırılmaktadır. Atık kutularında belirtilen sınıflara dikkat ederek atıklar uzaklaştırılmalıdır. Çatlak ve kırık cam malzemeler kullanılmamalı bu durum laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.

LABORATUVAR UYARILARI ve İKAZ LEVHA ve İSARETLERİ  !!!
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR
UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR UYARI VE IKAZ LEVHALARI YAPILIR


HER TÜRLÜ UYARI ve İKAZ LEVHA ve  İSARETLERİ YAPIYORUZ.
SİPARİŞLERİNİZİ BEKLERİZ.

Genel Uyarı ve İkaz İşaretleri
Tehlikeli Madde İşaretleri
Patlayıcı Ortam İşaretleri
Yangın - Yangın Ekipmanları İşaretleri
Acil Çıkış - İlk Yardım - Exıt Yönlendirme
Geri Dönüşümlü Atık İşaret Levhaları
Düşme Tehlikesi Uyarı İşaretleri
Çevre Koruma ve İş Güvenliği Sloganları
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Talimatları
Makine Ekipman Kullanma Talimat İşaretleri
Hijyen Temizlik Talimatları
Elektrik Tehlikesi Uyarı ve İkazları

Toptan ve Parakende
Broşür ve Katalog İsteyiniz.
İş Güvenliği Sloganları, İnşaat Alanı Uyarı İkaz Levhaları, Çevre Koruma Tabelaları, Çevre Temizlik Düzen Levhaları, Elektrik Tehlikesi Uyarı İşaret Etiket ve Levhaları, Temizlik ve Hijyen İşaret Levhaları, Tehlikeli Madde Uyarı İkazları, Radyasyon Tehlikesi Radyoaktif alan, Patlayıcı Ortam İkaz İşaret Levhaları, Yangın İşaret levhaları, Çıkış Yönlendirme Exıt Tabelaları, Araç Yaya Trafiği Forklift ve İş Makinesi İşaretleri, Sigara İçilmez İşaret Levhası, Kişisel Korunma Uyarı Tabelası, Makine Ekipman Kullanma Talimat panoları, Derin Su ve Kıyı Tesis Uyarı İkaz Levhaları, Düşme Tehlikesi İşaret Levhaları, Photoluminescent İmo Sembolleri, Fosforlu Lümen İşaretler, Doğalgaz Uyarı İşaretleri, Boru Akış Yönü İşaretleri, Hastane Otel Yönlendirme

BAK ...GÜVENLiK VE SAĞLIK iSARETLERi YONETMELiĞi

Cancan Ltd….   
Telefon: 0216  4895292   Telefon: 0 216  5198866    Fax: 0 216  4177923
Email:  biofarmatik@email.com